O nama

Kako su nastali benefiti

Benefiti.rs je projekat koji je nastao kao plod višegodišnjeg iskustva partnera u domenu industrija HR-a, IT-ja i biznisa. Sinergija najboljeg od svake od ovih industrija: želja da kompanija u svojim redovima ima kvalitetne, motivisane i angažovane zaposlene; primena novih tehnologija kao alat za pojednostavljenje i automatizaciju procesa; i jasna biznis logika boljih rezultata sa pametnijim utroškom resursa.


Benefiti.rs platforma je inicirana konkretnim izazovima sa kojima se poslodavci suočavaju kada su u pitaju programi benefita zaposlenih i izazovi privlačenja, zadržavanja, motivacije i angažovanja zaposlenih.


Platforma je jedinstven "one-stop-shop" pristup kreiranju personalizovanih, fleksibilnih i merljivih programa benefita, a u budžetu poslodavca koji je lako kontrolisati.

naša vizija

personalizacija

Moderno poslovanje zahteva personalzicaju. Mi omogućavamo personalizovane benefite koji zaposleni vole i koje će koristiti, a koji su planirani istraživanjem. Dodatno, benefite koje nudimo su u potpunosti u budžetu poslodavca što omogućava dobitnu kombinaciju za sve.

partnerstva

Partnerstva su od ključnog značaja za razvoj poslovanja. Benefiti.rs promoviše domaće proizvode i usluge koji su često na nivou svestskih, ali nedovoljno promovisana i samim tim nedovoljno korišćena. Produktivni zaposleni i smanjena fluktuacija omogućava kompanijama brži rast.

Analitika

Istraživanje i analize su od ključnog značaja za uspeh svakog projekta i kompanije. Mi konkretnim istraživanjem, podacima i segmentacijom nudimo personalizovane benefite kompanijama po cenama koje su u budžetu. Samim tim kompanije dobijaju zadovoljne zaposlene.