blog

informišite se o benefitima

Intervju sa Zoranom Radić - HR generalist

Zorana Radić se više od jedne decenije bavi ljudskim resursima u oblastima distribucije, proizvodnje i maloprodaje. Posebno je zainteresovana za progresivne i drugačije prakse i ideje iz oblasti selekcije i regrutacije kandidata, talent menadžmenta i motivacije zaposlenih.

 

naša vizija

personalizacija

Moderno poslovanje zahteva personalzicaju. Mi omogućavamo personalizovane benefite koji zaposleni vole i koje će koristiti, a koji su planirani istraživanjem. Dodatno, benefite koje nudimo su u potpunosti u budžetu poslodavca što omogućava dobitnu kombinaciju za sve.

partnerstva

Partnerstva su od ključnog značaja za razvoj poslovanja. Benefiti.rs promoviše domaće proizvode i usluge koji su često na nivou svestskih, ali nedovoljno promovisana i samim tim nedovoljno korišćena. Produktivni zaposleni i smanjena fluktuacija omogućava kompanijama brži rast.

Analitika

Istraživanje i analize su od ključnog značaja za uspeh svakog projekta i kompanije. Mi konkretnim istraživanjem, podacima i segmentacijom nudimo personalizovane benefite kompanijama po cenama koje su u budžetu. Samim tim kompanije dobijaju zadovoljne zaposlene.